Anasayfa

  • Solar System Board bütünleşik ve kablo karmaşası yapmayan kolay bağlantılı modülleri ile elektronik bilgisine bağlı kalmadan kodlama yapma imkanı sağlayan fiziksel programlama kitidir.